مدیریت امور مشتریان

Managing the Customer Service

مدیریت امور مشتریان

در پرستاشاپ 1.7 یک منو به بخش امور مشتریان اختصاص داده شده است. مدیریت امور مشتریان کلید موفقیت شماست، بنابراین این صفحات به شما این امکان را می دهد تا درخواست های پشتیبانی مشتریان و بازگشت های کالا را به راحتی دنبال کنید.

این فصل شامل بخش های زیر است:

  • امور مشتریان

  • پیام های سفارش

  • بازگشت های کالا

Last updated