منطقه ها

Zones

منطقه ها

مناطق پرستاشاپ لیستی از بخش بندی های جهان است. به دسته بندی کشورها کمک می کند.

در صورت نیاز ، می توانید مناطق بیشتری ایجاد کنید: برای نمایش فرم ایجاد ، روی "افزودن منطقه جدید" کلیک کنید.

تمام آنچه نیاز دارید یک نام و تنظیم وضعیت است ، به عنوان مثال نشان می دهد که امکان تحویل در اقیانوس را ندارید.

در حالت چند فروشگاهی، می توانید یک منطقه را با مجموعه ای از فروشگاه ها مرتبط کنید.

Last updated