مدیریت ماژول ها

Managing your Modules

مدیریت ماژول ها

پرستاشاپ به منظور سفارشی کردن و تکمیل فروشگاهتان همراه با ماژولهایی است که میتوانند نصب/ حذف نصب شوند و به صورت دلخواه پیکربندی شوند.

محدوده اقداماتی که می توان با پرستاشاپ انجام داد عملا نامحدود است: قابلیت توسعه پرستاشاپ این امکان را فراهم میکند تا فروشگاه خود را دقیقا مطابق با چیزی که در نظر دارید تنظیم کنید، به جای اینکه مجبور باشید تا مواردی را انجام دهید که انتخاب نکرده اید- البته در صورتی که بتوانید ماژولی را پیدا کنید تا دقیقا نیاز شما را برآورده کند.

این فصل شامل بخشهای زیراست:

  • ماژولها و سرویسها

  • کاتالوگ ماژولها

بخش "ماژول ها"ی مدیریت در حال کار بازسازی است. انتظار می رود از نسخه پرستاشاپ 1.7.5 تغییراتی در نسخه های جزئی بعدی ایجاد شود و به همین دلیل است که ترجیح می دهیم در حال حاضر آن را مستند نکنیم تا کل کار تمام شود. نگران نباشید، آشنایی با این بخش ساده است و احتمالاً نیازی به کمک نخواهید داشت!

Last updated