ماژول ها و سرویس ها

Modules and Services

ماژول ها و سرویس ها

در پرستاشاپ 1.7 صفحه ماژول ها و خدمات به سه تب تقسیم شده است تا به شما کمک کند به راحتی ماژول های خود را مدیریت کنید:

  • انتخاب: این جایی است که می توانید ماژول های جدید را برای بهبود فروشگاه خود در هنگام شروع به کار و یا گسترش کار کشف و نصب کنید.

  • ماژول های نصب شده: که می توانید روزانه ماژول های خود را مدیریت کنید،

  • هشدار ها: در صورت نیاز به اقدام (به روزرسانی یا پیکربندی) برای تضمین عملکرد خوب ماژول ها ، تب اعلان های ماژول را بررسی کنید.

در بالای صفحه، دو ویژگی مهم پیدا خواهید کرد: "اتصال به بازارچه Addons " و گزینه "بارگذاری یک ماژول".

لینک های زیر را برای جزییات بیشتر در رابطه با این تب ها مطالعه کنید:

Last updated