رسیدهای تحویل

Delivery Slips

رسیدهای تحویل

رسیدهای اعتبار، تحویل را اطلاع رسانی میکنند. همچنین میتوان آن را "یاداشت تحویل" یا "یادداشت مشاوره " نامید.

قرار است این رسید به همراه محصولات سفارش داده شده در بسته حمل شده قرار گیرد. این لوگوی فروشگاه شما را دارد و محتوای آن را نشان میدهد.

در هنگام دریافت بسته، مشتری میتواند از برگه تحویل استفاده کند تا محتوای بسته را دوباره بررسی کند، ببینید چیزی از سفارش کم نشده است.

گرفتن رسید تحویلی همانند گرفتن فاکتور است. تاریخ ها را همانند دیگر گزینه های مورد نظر خود را برای ایجاد اسناد انتخاب کنید.

بسته به تاریخ ، می توانید یک فایل PDF از چندین رسید تحویل دریافت کنید ، که درصورت نیاز به چاپ همه رسیدهای تحویل برای یک روزمشخص یا بازه مشخص ، بسیار مفید است. تاریخ شروع و پایان را انتخاب کرده و بر روی دکمه "تولید PDF" کلیک کنید.

گزینه های رسیدهای اعتباری

در اینجا نیز مانند فاکتور سه گزینه وجود دارد:

  • پیشوند تحویل. ممکن است شما تمایل به داشتن برچسب زبان در رسیدهای تحویلی داشته باشید : "DE" در انگلیسی، "LI" در فرانسوی (برای "لیوراسیون")، "EN" در اسپانیایی (برای "entrenga")، غیره. یا میتوانید کد های زبان را بطور مستقیم انتخاب کنید: "EN"، "FR"، "SP"، غیره. البته میتوانید انتخاب کنید که پیشوند اصلا نداشته باشید.

  • شماره تحویل. اگر در تجارت خود قبلا سفارشی یا رسید های تحویلی داشته اید قبل از شروع به کار با پرستاشاپ، میتوانید از طریق این گزینه بالاترین شماره را برای رسیدهای تحویلی انتخاب کنید.

  • فعال کردن تصویر محصول. هنگامی که فعال باشد، تصویر محصول را مقابل نام محصول نمایش میدهد.

سپس پرستاشاپ مطابق با تنظیمات شما، شماره رسیدهای تحویلی را تولید میکند: "#DE000001"، "LI000002"، غیره.

هرگز فراموش نکنید که تغییرات خود را ذخیره کنید.

Last updated