مدیریت پرداخت ها

Managing Payments

مدیریت پرداخت ها

با پرستاشاپ میتوانید معاملات مشتری خود را با استفاده از چندین روش پرداخت مختلف مانند چک، فیش بانکی، وجه نقد هنگام تحویل و یا از طریق چندین ماژول مکمل مانندPayPal ، Moneybookers ، HiPay و ... بپذیرید.

برای تنظیمات مربوط به پرداخت باید به منو "پرداخت" مراجعه کنید.

این فصل شامل بخش های زیر است:

Last updated