مدیریت موجودی

Managing Stock

مدیریت موجودی

از منو "کاتالوگ" زیرمنو "موجودی" میتوانید موجودی فروشگاه خود را مدیریت کنید. برای فعال کردن مدیریت موجودی نیازی به تنظیمات ضروری ندارید.

صفحه مدیریت موجودی متشکل از دو تب هست: " موجودی" و " انتقال موجودی".

بصورت پیش فرض، هنگامی که صفحه مدیریت موجودی را باز میکنید، تب "موجودی" باز می شود. در این تب، میتوانید موجودی محصولات در کاتالوگ و مقادیرشان را بررسی کنید. تب "انتقال موجودی" تاریخچه ای از تغییر مقادیر را به شما می دهد.

Last updated