روشهای پرداخت

Payment Methods

روشهای پرداخت

صفحه "روشهای پرداخت" بسیار ساده است و دارای دو بخش است.

پرداخت فعال. روشهای پرداختی که در حال حاضر در فروشگاه شما فعال است. یک دکمه عمل به شما اجازه میدهد تا ماژولها را با همان گزینههایی که در صفحات ماژولها وجود دارد، مدیریت کنید.

درگاه های پیشنهادی پرداخت. بسته به تنظیمات مکان و فروشگاه شما، پرستاشاپ روشهای پرداخت موجود برای کشور یا بازارهای مورد نظر شما را نمایش خواهد داد. سپس می توانید روش های پرداختی را متناسب با انتظارات مشتری خود اضافه کنید. برخی از ماژولها میتوانند بصورت رایگان نصب شوند و بقیه باید خریداری شوند.در این صورت قبل از نصب ماژول به Addons برای خرید ماژول هدایت میشوید .

نصب یک ماژول پرداخت

نصب یک ماژول پرداخت اساسا متفاوت از نصب یک ماژول عادی نیست: بسادگی بر روی دکمه "نصب" کلیک کنید و تنها کاری که می توانید انجام دهید پیکربندی ماژول است.

باید توجه زیادی به تنظیمات داشته باشید و مطمئن شوید که آنها به آدرس یا حساب بانکی شما اشاره دارند. پیکربندی ماژولهای پرداخت اغلب به این معنی است که ابتدا باید توسط ارائه دهنده خدمات پرداخت شناخته شود، به این معنی که است که در سرویس آنها حساب کاربری داشته باشید.

Last updated