انتقال موجودی

Stock Movements

انتقال موجودی

انتقال موجودی

جدول جابجایی موجودی تمام سابقه تغییرات موجودی را در اختیار شما قرار می دهد. از آنجا که این تاریخچه از تحولات موجودی قبلی است، این جدول فقط نقش آگاهی دهنده دارد و بنابراین قابل ویرایش نیست.

مرور جابجاییها

ساختار

ساختار شبیه به جدول موجودی است اما در اینجا هر خط با تغییر در مقدار فیزیکی برای یک محصول یا ترکیب مطابقت دارد. این شامل ستون های زیر است:

 • بندانگشتی کردن تصاویر، برای کمک به تشخیص سریعتر بصری

 • نام محصول و هنگامی که ترکیبی است، ارزش های آن.

 • مرجع محصول. در صورتی که ترکیبی مرجع خاص خود را داشته باشد، از آن به جای مرجع والد استفاده می شود.

 • نوع جابجایی. این دلیل تغییر مقدار کالای فیزیکی یک محصول را نشان می دهد.

 • مقدار اضافه یا حذف شد. این دلتا برای تسهیل در تشخیص بصری با برچسب + یا – نمایش داده میشود.

 • تاریخ و زمان، زمان دقیق سرور هنگام اعمال تغییر است.

 • کارمند، که نام شخص مسئول برای آن تغییر است.

بطور پیش فرض، جابجایی موجودی به ترتیب تاریخ نزولی مرتب میشود، به طوری که جدیدترین جابجاییها در صدر قرار دارند.

انواع جابجایی موجودی

مطابق نسخه 1.7.2.0 ، سه نوع جابجایی میتوانند ایجاد شوند که توسط رویدادهای زیر رخ میدهند:

 • ویرایش دستی توسط یک کارمند، به عنوان مثال مقدار محصول را در جدول موجودی تغییر دهید.

 • سفارش مشتری، هنگامی که یک سفارش از وضعیتی معادل "حمل نشده" به وضعیت دیگری معادل "حمل شده" (و برعکس) تغییر مییابد. به عنوان مثال، هنگامی که شما سفارشی را که در حال آماده سازی است ارسال کنید یک جابجایی موجودی ایجاد میشود، زیرا مقدار واقعی از کالاهایی که برای ارسال آماده اند از انبار خارج می شوند.

 • محصولات برگشتی، هنگامی که پس از دریافت و پذیرش بازگشت کالا، دوباره موجودی یک محصول را پر کنید.

در دو حالت ذکرشده، نوع جابجایی در جدول به لینکی برای سفارش مشتری مربوطه تبدیل میشود، بنابراین محتوای بیشتری در مورد این نوع جابجایی دارید و لازم نیست که فیلدهای زمانی بین جدول موجودی و سفارشات را بررسی کنید.

گزینههای جستجو و فیلتر

نوار جستجو

جستجو دقیقاً همانند جستجو در صفحه "موجودی" عمل میکند.

فیلترهای پیشرفته

در صفحه "جابجایی" ، فیلترهای پیشرفته شامل:

 • یک فیلتر از نوع جابجایی، که به عنوان مثال، به شما این امکان را میدهد تا جابجایی موجودی مربوط به سفارشات مشتری را جستجو کنید.

 • یک فیلتر کارمند.

 • یک فیلتر محدوده تاریخ، اگر به دنبال جابجایی موجودی هستید که در یک دوره خاص اتفاق افتاده است.

 • یک فیلتر شاخه ، همانند صفحه "موجودی".

 • یک فیلتر وضعیت.

Last updated