مدیریت سفارشات

Managing your Orders

مدیریت سفارشات (خود)

به عنوان یک مدیر فروشگاه، شما با بسیاری از سفارشات، فاکتورها و درخواست های پشتیبانی مشتریان سرو کار دارید. همچنین مدیریت روزانه سفارشات متعدد می تواند دلهره آور باشد.

خوشبختانه، پرستاشاپ توسط رسید های اعتباری به شما کمک میکند تا سبد خرید های ناتمام را به سبدخرید های تکمیل شده تبدیل کنید.

این فصل شامل بخش های ذیل میباشد:

  • سفارشات

  • فاکتور ها

  • کارت های اعتباری

  • رسید های اعتباری

  • سبدهای خرید

Last updated