مالیاتها

Managing Taxes

مالیاتها

مالیات موضوعی پیچیده است که باید کاملاً درک شود زیرا می تواند تأثیر بسزایی در قیمت محصول یا هزینه حمل و نقل شما داشته باشد. در حالی که این راهنمای کاربر برای آموزش همه موارد مالیات نیست، تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا به شما نکته هایی ارائه دهیم.

مالیات "کمک اجباری به درآمد دولت است که توسط دولت از درآمد کارگران و سود مشاغل دریافت می شود یا به هزینه برخی کالاها ، خدمات و معاملات اضافه می شود". به طور خلاصه، هر کالایی که می فروشید مشمول مالیات است که به قوانین مالیاتی کشور شما بستگی دارد. در واقع ، شما با درصدی از کل فروش خود ، همانطور که در نرخ مالیات بومی تعریف شده است، به عملکرد استان یا کشور خود (کالاهای عمومی و خدمات) کمک می کنید.

نرخ های مالیاتی در دنیا وجود دارد و و آنها از کشوری به کشور دیگر و حتی در یک کشور واحد اگر دارای ایالت های فدرال باشد به طور قابل توجهی متفاوت هستند (ایالات متحده آمریکا، آلمان، اسپانیا، روسیه ...) به میزان قابل توجهی متفاوت است. بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که کاملاً با قوانین مالیاتی کشور خود و حتی قوانین استان یا شهر خود مطابقت داشته باشید. برای دریافت تمام جزئیات رسمی در اسرع وقت با نماینده مالیات بومی خود مشورت کنید.

به طور پیش فرض در پرستاشاپ ، مالیات برای همه کشورها / استان ها / مناطق اعمال می شود. اگر دستور اعمال نرخ مالیات مشخص برای یک کشور منفرد یا مجموعه ای از کشورها (و نه برخی دیگر) را دارید ، باید یک قانون مالیات ایجاد کنید. در هنگام ایجاد محصول ، قانون مالیات بر اساس هر محصول اعمال می شود (منو "قیمت ها").

نمی توانید مستقیماً مالیاتی را برای یک محصول اعمال کنید؛ فقط میتوانید قوانین مالیاتی را اعمال کنید. بنابراین، ابتدا باید کلیه مالیات های مربوطه را ثبت کنید و سپس برای تعیین مالیات کشورها، قانون مالیات ایجاد کنید و در آخر قانون مالیات را بر روی محصول قرار دهید.

Last updated