قوانین مالیاتی

Tax Rules

قوانین مالیاتی

قوانین مالیاتی باعث می شود که مالیات فقط برای کشورهای انتخاب شده اعمال شود.

بصورت پیشفرض در پرستاشاپ، مالیات به همه کشورها/ استانها/ مناطق اعمال میشود. برای اعمال نرخ مالیات خاص برای یک کشور یا مجموعهای از کشورها (و نه برخی دیگر) ، باید یک قانون مالیات ایجاد کنید. در هنگام ایجاد محصول، قانون مالیات بر اساس هر محصول اعمال می شود (بخش "قیمت گذاری").

نمی توانید مستقیماً مالیاتی را برای یک محصول اعمال کنید. فقط میتوانید قوانین مالیاتی را اعمال کنید. بنابراین، ابتدا باید همه مالیات مربوطه را ثبت کنید، سپس یک قانون مالیاتی برای این مالیات ایجاد کنید تا کشورهایی را که در آن مالیات اعمال می شود مشخص کنید و در آخر قانون مالیاتی را برای محصول مشخص کنید.

چند نمونه از مالیات ها در حال حاضر وجود دارد که به کشوری که هنگام نصب پرستاشاپ انتخاب کرده اید بستگی دارد. قوانین مالیاتی برای هر مالیات تعیین شده است: این قوانین در واقع به عنوان نوعی فیلتر کشور عمل می کنند و استفاده از این مالیات را به مجموعه خاصی از کشورها محدود می کنند.

برای درک بهتر نحوه تنظیم قوانین مالیاتی، باید قانون ارائه شده را ویرایش کنید.

افزودن گروه قوانین مالیاتی جدید

می توانید به میزان لازم قوانین مالیاتی به پرستاشاپ نصب شده خود اضافه کنید. بعلاوه، باید اطمینان حاصل کنید که تمام قوانین مالیاتی مورد نیاز در فروشگاه شما ثبت شده است.

ایجاد قانون جدید مالیات در دو مرحله انجام می شود:

 1. قانون مالیات را ایجاد کنید:

  • روی دکمه " افزودن گروه قوانین مالیاتی جدید " کلیک کنید.

  • در فرمی که ظاهر می شود ، قانون را نامگذاری کنید. از یک نام گویا استفاده کنید: از کد کشور قانون مالیات ، نام آن ، شاید حتی نرخ آن استفاده کنید تا بتوانید به راحتی آن را پیدا کنید. اگر پرستاشاپ قبلاً قوانین مالیاتی را برای کشور هدف در نظر گرفته است ، از نام آنها به عنوان نمونه استفاده کنید تا سازگاری داشته باشد.

  • انتخاب کنید آیا این قانون باید از شروع کار فعال شود یا خیر. در صورت نیاز می توانید بعداً آن را فعال کنید.

  • روی دکمه "ذخیره و ماندن" کلیک کنید. صفحه بارگیری مجدد می شود ، با یک سر صفحه جدول در پایین و یک فرم جدید.

 1. کشور و عملکرد را مشخص کنید:

  • قسمتهای "قانون جدید مالیات" را پر کنید:

 • کشور. کشور مورد نظر برای قانونی که ایجاد میکنید.

  • وضعیت. بعضی از کشورها دارای استانهای فدرال ثبت شده در پرستاشاپ هستند (صفحه "استان ها" را در زیر منوی "بومی سازی" مشاهده کنید). در این صورت، می توانید مالیات را بیشتری را مشخص کنید یا انتخاب کنید که آن به کل کشور اعمال شود. با کلیک روی کلید Ctrl هنگام کلیک روی نام های کشور ، می توانید بیش از یک حالت را انتخاب کنید.

 • محدوده کدپستی. چه کشور دارای استان ثبت شده باشد یا خیر، با استفاده از کد پستی مشتری میتوانید مالیات را بیشتر مشخص کنید. این قسمت شما را قادر می سازد تا کدهای پستی را که در آن مالیات باید اعمال شود تعیین کنید: یا یک کد پستی واحد وارد کنید یا محدوده ای را با استفاده از خط تیره تعریف کنید. به عنوان مثال ، از "75000-75012" برای ایجاد دامنه برای همه کد پستی بین این دو استفاده کنید.

 • رفتار. برخی از مشتریان ممکن است آدرسی داشته باشند که با بیش از یکی از قوانین مالیاتی شما مطابقت داشته باشد. در این صورت ، می توانید نحوه رفتار این قانون مالیات را انتخاب کنید:

  • فقط این مالیات. فقط این مالیات اعمال خواهد شد نه مالیات های مشابه دیگر.

  • ترکیب. ترکیب مالیات.

  • یکی پس از دیگری. اعمال مالیات یکی پس از دیگری.

 • مالیات. مالیاتی که برای این قانون مالیات استفاده میشود. این مالیات باید از قبل در پرستاشاپ ثبت شود. در غیر این صورت: "بدون مالیات" را انتخاب کنید ، قانون مالیات را غیرفعال کنید ، آن را ذخیره کنید ، در صفحه "مالیات" مالیات ایجاد کنید ، سپس برای ویرایش قانون مالیات بازگردید.

 • توضیحات. می توانید یک متن کوتاه به عنوان یادآوری دلیل وجود این قانون مالیات برای این کشور اضافه کنید.

 • روی "ذخیره و ماندن" کلیک کنید. کشور به جدول زیر اضافه شده است و شما می توانید با کلیک روی «افزودن یک قانون مالیات جدید»، شروع به اضافه کردن کشور های دیگر به این گروه مالیاتی کنید.

توجه داشته باشید که نرخ پیش فرض اعمال شده برای محصولات شما براساس کشور پیش فرض فروشگاه شما خواهد بود.

Last updated