نظارت بر کاتالوگ خود

Monitoring Your Catalog

نظارت بر کاتالوگ خود

صفحه "دیده بانی" بخش هایی از فروشگاه شما را که باید بیشتر به آن توجه داشته باشی نشان میدهد تا کاتالوگ شاخه ها را بهتر مدیریت کنید و اطمینان حاصل کنید که چیزی از کنترل شما خارج نمیشود.

در زیر 7 بخش نشان داده شده است:

  • لیستی از شاخه های خالی. شاخه هایی که هیچ محصولی ندارند نشان میدهد. شما باید این شاخه های خالی را حذف و یا آنها را حداقل با یک محصول پر کنید. این امر مانع از این میشود تا مشتریان وارد بخش شاخه های خالی شوند.

  • لیستی از محصولات دارای ترکیبات ولی بدون مقادیر در دسترس برای فروش. لیستی از محصولاتی که برای فروش آماده نیستند را نمایش میدهد. اگر هیچ دلیلی برای نفروختن آنها وجود ندارد پس دوباره آنها را برای فروش فعال کنید.

  • لیستی از محصولات بدون ترکیبات و مقادیر در دسترس برای فروش. لیستی از محصولاتی که دیگر برای فروش نیستند را نمایش میدهد. دلیل فروش نداشتن این محصولات را پیدا کنید یا آنها را دوباره برای فروش فعال کنید.

  • لیستی از محصولات غیرفعال. محصولاتی که در فروشگاه غیرفعال هستند و برای مشتریان نمایش داده نمیشوند را نشان میدهد. در نظر داشته باشید که یا آنها را فعال کنید (شاید بعد از آنکه آنها را بازسازی کردید) یا از کاتالوگ خود حذف کنید.

  • لیستی از محصولات بدون تصویر. محصولاتی که هنوز تصاویری برای آنها آپلود نشده را نمایش میدهد. مطمئن شوید تصاویر مناسبی برای این محصولات آپلود شوند که مشتریان برای خرید محصول به آنها نگاه میکنند!

  • لیستی از مصحولات بدون توضیحات. مردم (و موتورهای جستجو!) دوست دارند تا اطلاعات جزئی/ توضیحات/ داستانهای عالی در مورد محصولاتی که میخواهند خریداری کنند را بخوانند. توضیحات قسمتی ضروری برای صفحه محصولات است، آنها را نادیده نگیرید.

  • لیستی از محصولات بدون قیمت. بدیهی است که شما باید به این بخش توجه کنید زیرا که این بخش شما را از برخی مشکلات در امان نگه میدارد اگر توجه کرده باشید برخی از محصولات بدون قیمت می توانند به سبد خرید مشتریان اضافه شوند. مگر اینکه عمدا قیمت "0" را تنظیم کرده باشید، باید قیمت ها را دقیق کنترل کنید.

صفحه "دیده بانی" باید بطور منظم بررسی شود تا مدیریت کاتالوگ شما بهبود یابد.

Last updated