مدیریت کاتالوگ محصول

Managing your Product Catalog

مدیریت کاتالوگ محصول

پرستاشاپ برپایه سایت فروشگاهی است که شامل محصولات و دسته بندی محصولات است.

ساخت و بهبود کاتالوگ شما، اصلی ترین راه برای دیده شدن سایت توسط مشتریان است. در واقع با ایجاد محتوا، فروشگاه شما موجودیت پیدا می کند.

کاتالوگ به عنوان قلب فروشگاه شما، نیاز به توجه زیادی دارد.

اضافه کردن محصولات نه تنها به معنی افزودن تصویر و متن، و اعتبار محتوای شماست. بلکه به این معنی است که شما مطمئناٌ محصول خود را میشناسید: قیمت، وزن، اندازه، ویژگی ها، خصوصیات، جزئیات، تولید کننده، فراهم کننده و ... .

بدون دانستن اینکه چه چیزی را میخواهید به مشتری ارائه دهید نباید محصولات رو به کاتالوگ اضافه کنید، همچنین به یک طرح برای محصولات و نمایش آنها نیاز خواهید داشت.

این بدین معناست که شما باید بخش مدیریت فروشگاه خود را مانند کف دست بشناسید تا بتوانید فیلدهای ضروری را پر کنید.

با باز کردن منو به بخش "کاتالوگ" یا نامی مشابه به آن دسترسی دارید، که تمام محصولات لیست شده اند. در اینجا شما امکان مدیریت محصولات و دیگر مشخصات آنها را در پرستاشاپ دارید.

این بخش شامل موارد زیر میباشد:

  • مدیریت محصولات

  • مدیریت شاخه ها(دسته بندی ها)

  • نظارت بر کاتالوگ خود

  • مدیریت ترکیبات محصول

  • مدیریت ویژگی های محصول

  • مدیریت برندها

  • مدیریت فراهم کننده

  • مدیریت فایل

  • مدیریت تخفیف ها

  • مدیریت موجودی

Last updated