مدیریت مشتریان

Managing your Customers

مدیریت مشتریان

شما باید مراقب مشتریان خود باشید و اطمینان حاصل کنید که پروفایل شان شامل همه اطلاعاتی که نیاز دارید تا بسته ای را برایشان ارسال کنید باشد.

منوی "مشتریان" این امکان را به شما می دهد تا جزئیات و آدرس مشتریان را بررسی کنید.

تنظیمات برای هر موردی مرتبط با مشتری در منو "پارامترهای فروشگاه" در صفحه "تنظیمات مشتری" وجود دارد.

این فصل شامل بخش های زیر است:

  • مشتریان

  • آدرس ها

  • وصول نشده ها

Last updated