آدرس ها

Customer address

با کلیک بر روی صفحه "آدرس"، به لیست آدرسهای مشتری (خانه، محل کار و غیره ) دسترسی پیدا میکنید. میتوانید با استفاده از دکمه "ویرایش" اطلاعات را ویرایش کنید و یا همه را باهم حذف کنید.

در زیر جدول آدرس، دکمه "مجموعه زمینه های مورد نیاز برای این بخش" وجود دارد. این بخش فرمی را باز میکند که میتوانید با علامت گذاری در کادرهای مناسب ، فیلد پایگاه داده را ضروری یا نه ، مشخص کنید: به این ترتیب ، می توانید زمینه هایی مانند "شرکت" یا "شماره تلفن" را هنگامی که مشتری درحال ثبت آدرس جدید در مغازه شما است ، اجباری کنید.

افزودن آدرس جدید

شما امکان ایجاد آدرس جدید برای مشتری را با استفاده از دکمه "افزودن آدرس جدید" دارید. این یک فرم با نوع زمینه ای که شما انتظار دارید باز می کند.

با این حال ، برخی از زمینه ها به توجه بیشتری دارند:

  • ایمیل مشتری. این فیلد ضروری است: اگر در حال افزودن آدرس برای مشتری موجود هستید ، باید این مشتری را با استفاده از آدرس ایمیل وی شناسایی کنید. در غیر این صورت ، پرستاشاپ نمی داند این آدرس را به چه کسی اختصاص دهد.

  • شماره شناسایی. کدملی این شخص یا یک شماره شناسایی مالیاتی منحصر به فرد. این فیلد اختیاری است.

  • نام مستعار آدرس. یک توضیح کوتاه ، برای کمک به مشتری در انتخاب آدرس صحیح: "خانه" ، "دفتر" و غیره.

  • شرکت. در صورت لزوم نام شرکت مشتری.

  • شماره مالیات بر ارزش افزوده (VAT). شماره شناسایی مالیات بر ارزش افزوده برای مشتری (یا شرکت مشتری).

  • دیگر. برخی از اطلاعات اضافی که ممکن است برای حمل و نقل مفید باشد.

Last updated