افزودن یک فروشگاه جدید

Creating a new shop

افزودن یک فروشگاه جدید

ایجاد یک فروشگاه جدید

ابزار ایجاد فروشگاه ، واقع در صفحه "چندفروشگاهی" ، شما را قادر می سازد تا بصورت ساده و دقیق نمای بخش کاربری فروشگاه خود (یعنی قالب آن) و عناصری را که می خواهید از فروشگاه اصلی به این فروشگاه جدید وارد کنید ، تعریف کنید.

با کلیک بر روی دکمه "افزودن فروشگاه جدید" فرمی با دو بخش باز می شود. بخش اول 5 گزینه دارد:

  • نام فروشگاه. نام عمومی است: مشتریان آن را در بسیاری قسمتها مانند عنوان سایت یا ایمیلها مشاهده خواهند کرد. اطمینان حاصل کنید که نام، فروشگاه خاص را توصیف کند.

  • گروه فروشگاه. یک فروشگاه فقط میتواند به یک گروه فروشگاه و همچنین باید به یک گروه فروشگاه تعلق داشته باشد: حتی اگر تنها فروشگاه آن گروه باشد نیز باید در یک گروه وجود داشته باشد.

توجه داشته باشید: اگر آن را در یک گروه فروشگاهی ایجاد کنید که هر یک از سه گزینه آن را فعال کرده باشد، نمیتوانید فروشگاه را به گروه دیگری منتقل کنید. (" اشتراک گذاری مشتریان" ، "موجودیهای در دسترس را برای فروش به اشتراک بگذارید. " یا " اشتراک گذاری سفارشها").

  • ریشهی دسته بندی. همانطور که فروشگاه اصلی شما دستهبندی را به عنوان ریشهی اصلی خود دارد، هر فروشگاه دیگری میتواند از همان دستهبندی یا از هر دستهبندی از فهرست به عنوان ریشه خود استفاده کند - در واقع از زیر مجموعه دستهبندی اصلی به عنوان دستهبندی خود استفاده می کند.

  • دسته بندیهای مرتبط. علاوه بر این که میتوانید دستهبندی فروشگاه را به زیرمجموعهای از کاتالوگ اصلی محدود کنید (به گزینه "ریشه دسته بندی" در بالا مراجعه کنید)، میتوانید فقط برخی از زیر مجموعه های دسته اصلی را در این فروشگاه جدید در دسترس قرار دهید.

  • قالب. میتوانید از قالبهای موجود به عنوان قالب این فروشگاه استفاده کنید. در واقع، این امکان را برای شما فراهم میکند که یک دسته بندی یکسان در دو فروشگاه کاملاً متفاوت با قالب ، URL یا حتی قیمت داشته باشید.

بخش دوم ، "ورود داده از فروشگاه دیگر" ، جایی است که شما تعیین می کنید کدام داده های فروشگاه اصلی را می خواهید به عنوان داده این فروشگاه جدید استفاده کنید.

این دو گزینه دارد:

  • ورود داده. اگر غیرفعال باشد ، فروشگاه شما هیچ دادهای را با فروشگاه دیگری به اشتراک نمیگذارد و این بخش بسته خواهد شد. اگرچه این کار زمانی مفید است که بخواهید دو فروشگاه کاملاً متفاوت را با نصب یک پرستاشاپ واحد مدیریت کنید، اما این بدان معناست که شما مجبورید هر دو فروشگاه را از A تا Z پیکربندی کنید، در حالی که اشتراک دادهها بدان معنی است که دیگر نیازی به ایجاد مجدد برای مثال حاملها، ارزها یا ماژول ها نیست. در باره انتخاب خود کاملا دقت کنید زیرا دیگر قادر به بازگشت نیستید.

  • فروشگاه مبدا را انتخاب کنید. اگر میخواهید داده وارد کنید، باید مشخص کنید که می خواهید این داده ها را از کدام فروشگاه های موجود وارد کنید. اگر قبلاً یک فروشگاه فرعی از فروشگاه اصلی تعریف کردهاید، این می تواند به شما کمک کند به جای اینکه دوباره گزینه های مختلف را تنظیم کنید ، از آن فروشگاه فرعی "کپی" کنید.

  • داده ها را برای وارد سازی برگزینید. اینجاست که تصمیم میگیرید چه نوع دادهای را میخواهید از فروشگاه مبدا وارد کنید. حداقل، باید تمام ماژولها را وارد کنید، حتی اگر این به معنای غیرفعال کردن برخی باشد، زیرا کل بخش کاربری از طریق ماژولها نمایش داده می شود و برخی از قسمت های اصلی بخش مدیریت نیز به ماژول ها متکی هستند.

وقتی محصولی را در فروشگاه جدید ایجاد میکنید و آن کالا از قبل در فروشگاه دیگری وجود دارد، پرستاشاپ تمام تلاش خود را میکند تا کالای موجود را پیشنهاد دهد تا مجبور نباشید همه چیز را دوباره بسازید.

در هنگام دخیره فروشگاه، پرستاشاپ به شما هشدار می دهد که هنوز URL ندارد. برای اضافه کردن روی هشدار قرمز کلیک کنید.

Last updated