موارد استفاده و مشخصات

Sample Usages and Specifics

موارد استفاده و مشخصات

مدیریت کاتالوگ در حالت چند فروشگاهی

در حالت چند فروشگاهی، برخی از صفحات مدیریت پرستاشاپ دارای یک منوی کشویی هستند، تحت عنوان "پیکربندی چند فروشگاهی برای". این منو زمینه کارهایی را که انجام می دهید به شما می دهد: شما را قادر می سازد فروشگاه یا گروه فروشگاهی را که تغییراتی باید اعمال شود مشخص کنید.

به عنوان مثال، هنگام ایجاد یک محصول جدید، انتخابات در این منو مشخص خواهد کرد که آیا این محصول برای همه فروشگاهها، فقط برای یک گروه فروشگاهی یا یک فروشگاه در دسترس خواهد بود.

هنگام ویرایش یک محصول، پرستاشاپ اعلانهایی را برای کمک به شما در درک دامنه تغییرات نمایش میدهد. به عنوان مثال، هنگام ویرایش یک محصول در حالی که در "فروشگاه A" هستید، در اعلان گفته میشود "هشدار، اگر مقدار فیلدها را به دایره نارنجی تغییر دهید، مقدار برای سایر فروشگاهها برای این محصول تغییر خواهد کرد "، دایره نارنجی در کنار تمام فیلدها با این شرط مانند "نوع محصول" ، "مرجع" ، اندازه بسته و غیره ظاهر میشود.

به همین ترتیب، اگر محصولی را در چهار چوب "همه فروشگاهها" یا در گروه فروشگاه تغییر دهید، بعضی از قسمتها غیرفعال میشوند: از آنجا که تأثیر کلی دارند، نمیتوانید آنها را ویرایش کنید. اگر واقعاً به ویرایش این محتوا نیاز دارید، هر قسمت دارای یک باکس علامت است که میتوانید برای ویرایش آن قسمت در تمام فروشگاههای این زمینه علامت بزنید.

اگر یک قسمت غیرفعال را ویرایش کنید، این محصول در همه فروشگاههای آن محتوا که از قبل در فهرست خود ندارند، ایجاد میشود. اطمینان حاصل کنید که محتوای خود را دوباره بررسی کنید.

تبادل داده بین فروشگاه ها

تکثیر دادهها بین فروشگاهها

دادههای تکراری در پرستاشاپ در هنگام راه اندازی هر فروشگاه خاص، با وارد کردن تمام یا برخی از مطالب از یک فروشگاه موجود به فروشگاه جدید، تنظیم میشوند. محتوایی که می تواند وارد شود متنوع است: محصولات، دستهها، کارمندان، ماژولها، قوانین سبد خرید، تأمین کنندگان و غیره.

اشتراک دادهها بین فروشگاهها و گروههای فروشگاه

فروشگاهها میتوانند دادهها را به اشتراک بگذارند. دادههای مشترک به طور اساسی در سطح گروه فروشگاهی مدیریت میشوند: یکی از مهمترین مواردی که هنگام برخورد با حالت چند فروشگاهی پرستاشاپ میتوان درک کرد این است که همه فروشگاههای یک گروه فروشگاه میتوانند جزئیات یکسانی را به اشتراک بگذارند- یا بهطور دقیقتر، سه نوع محتوا: مشتریان، مقادیر موجود و سفارشات. پس از تنظیم گروه فروشگاه، اشتراک گذاری دادهها بین فروشگاه های آن تقریبا به پایان میرسد: در حالی که میتوانید تنظیمات مربوط به مقادیر موجود محصول را تغییر دهید، دیگر نمیتوانید به محض اینکه یک فروشگاه در گروه حداقل یک مشتری یا یک سفارش داشته باشید، تنظیمات مشتری و سفارشات را تغییر دهید.

اشتراک محصولات و شاخهها

هنگامی که یک فروشگاه جدید در یک گروه ایجاد میکنید، میتوانید همه یا برخی از شاخهها را در فروشگاه جدید انتخاب کنید تا دقیقاً کپی از آنها در هر فروشگاه دیگری در پرستاشاپ باشد.

هنگام ایجاد یک دسته، چه برای یک فروشگاه خاص یا برای تمام فروشگاههای موجود در پرستاشاپ، پرستاشاپ این دسته را برای همه فروشگاه ها ثبت میکند - این از هر فروشگاهی که تنظیم نشده باشد پنهان است.

با مرتبط سازی فروشگاههای جدید با یک شاخه خاص، هر تغییری در این دسته بر کلیه فروشگاههای مرتبط با آن تأثیر میگذارد، حتی اگر فروشگاهها از گروه های مختلف فروشگاهی باشند. بنابراین میتوانید یکبار برای همیشه محتوای گروه را از جمله محصولات آن تغییر دهید.

به اشتراک گذاری مشتریان و گروههای مشتری

همانطور که در بالا گفته شد، فروشگاههای گروه فروشگاهی مشابه میتوانند مشتریهای خود را به اشتراک بگذارند: تنها کاری که باید انجام دهید، تنظیم گزینه مناسب هنگام ایجاد گروه فروشگاه است.

جزئیات گروهها کمتر است: اگر یکی از گروههای مشتری پیش فرض را در یک فروشگاه تغییر دهید، این تغییر در سایر فروشگاهها اعمال میشود، صرف نظر از گروه فروشگاه.

اگر می خواهید گروههای مختلف مشتری برای هر فروشگاه داشته باشید، باید یک گروه جدید ایجاد کنید و از انتخابگر " پیکربندی چند فروشگاهی برای " برای مرتبط کردن گروه با فروشگاه یا گروه فروشگاه فعلی استفاده کنید.

اگر گزینه "اشتراک مشتری" غیرفعال شده باشد ، قبل از اینکه این قابلیت را فعال کنید، لیست مشتریان شما باید خالی باشد.

اگر ترجیح می دهید لیست مشتریان خود را حفظ کنید می توانید موارد زیر را انجام دهید:

 • به نرم افزار مدیریت پایگاه داده خود مانند phpMyAdmin بروید.

 • جدول ps_customer را جستجو کنید. بسته به پیشوند پایگاه داده شما، ممکن است متفاوت باشد.

 • از این جدول یک خروجی بگیرید.

 • جدول را خالی (Empty)کنید. Drop نکنید. اگر می خواهید آن را رها کنید ، مطمئن شوید که جدول را دوباره ایجاد کنید.

 • به تنظیمات چند فروشگاهی برای گروه فروشگاه برگردید.

 • گزینه "اشتراک مشتری" را فعال کنید.

 • جدول را وارد کنید.

اشتراک گذاری مشتری بین گروه فروشگاه اکنون بدون از دست دادن اطلاعات مشتری فعال شده است.

به اشتراک گذاری سفارشات

به اشتراک گذاشتن سفارشات برای فروشگاههای همان گروه فروشگاه امکان پذیر است: تنها کاری که باید انجام دهید، تنظیم گزینه مناسب هنگام ایجاد گروه فروشگاه است.

اگر گزینه "اشتراک سفارشات" غیرفعال شده باشد، قبل از فعال کردن این مورد، باید لیست سفارشات شما خالی باشد.

اگر ترجیح می دهید سفارشات خود را حفظ کنید می توانید موارد زیر را انجام دهید:

 • به نرم افزار مدیریت پایگاه داده خود مانند phpMyAdmin بروید.

 • جدول ps_order را جستجو کنید. بسته به پیشوند پایگاه داده شما ، ممکن است متفاوت باشد.

 • از این جدول یک خروجی بگیرید.

 • جدول را خالی (Empty)کنید. Drop نکنید. اگر می خواهید آن را رها کنید ، مطمئن شوید که جدول را دوباره ایجاد کنید.

 • به تنظیمات چند فروشگاهی برای گروه فروشگاه برگردید.

 • گزینه "اشتراک سفارشات" را فعال کنید.

 • جدول را وارد کنید.

به اشتراک گذاری سفارشات بین گروه فروشگاه اکنون بدون از دست دادن اطلاعات سفارش فعال شده است.

استفاده از قالب متفاوت برای هر فروشگاه / گروه فروشگاه

پس از نصب یک قالب در پرستاشاپ، میتوانید از صفحه "قالب و لوگو" در منوی "طراحی" استفاده کنید تا بسته به فروشگاه "فروشگاه فعلی" یا "گروه فروشگاه فعلی" تغییر کند، بسته به نحوه "پیکربندی چند فروشگاهی برای" انتخابگر تنظیم شده است.

استفاده از تنظیمات خاص برای هر فروشگاه / گروه فروشگاه

هنگامی که می خواهید تغییرات شما در فروشگاه یا مجموعهای از فروشگاه ها تأثیر بگذارد، انتخابگر " پیکربندی چند فروشگاهی برای " را باید انتخاب کنید. حتی باید اولین گزینه برای بررسی هنگام باز شدن صفحه مدیریت باشد، زیرا پرستاشاپ بسته به محتوایی که در آن قرار دارید گزینههای موجود را تغییر میدهد: فروشگاه، گروه فروشگاه یا همه فروشگاه ها.

این امکان را برای شما فراهم می کند:

 • استفاده از قالب های تصویری مختلف برای هر فروشگاه / گروه فروشگاه

 • فعال کردن / پیکربندی ماژول بر اساس هر فروشگاه

 • موقعیت یابی / نمایش بلوک های بخش کاربری بر اساس هر فروشگاه

 • ...و موارد دیگر!

مدیریت صفحات در حالت چند فروشگاهی

هنگام مشاهده لیست صفحات محتوا در متن "همه فروشگاه ها" ، تمام صفحات از همه فروشگاه ها نمایش داده میشود. به همین ترتیب، هنگامی که در یک گروه فروشگاه هستید، صفحات تمام فروشگاههای آن گروه نمایش داده میشود.

هنگام ایجاد یک صفحه در محتوای گروه فروشگاه، تمام فروشگاههای این گروه این صفحه را نمایش میدهند، اما صفحه منحصر به فرد خواهد بود: با ویرایش آن در یک فروشگاه، تغییرات در همه فروشگاههای این گروه اعمال میشود.

در صفحه ایجاد، بخشی با لیستی ظاهر میشود که مشخص میکند چه مواردی تحت تأثیر قرار میگیرند.

مدیریت تخفیفها در حالت چند فروشگاهی

هنگام ایجاد قوانین سبد خرید یا قوانین قیمت کاتالوگ در یک محتوای چند فروشگاهی، یک شرط اضافی در دسترس است که با آن میتوانید فروشگاههایی را انتخاب کنید که قانون باید در آنها وجود داشته باشد.

وب سرویس و چند فروشگاهی

دسترسی به وب سرویس نیز بسیار تنظیم پذیر است، هم در سطح فروشگاه و هم در سطح گروه فروشگاه. هنگام ایجاد یک کلید وب سرویس، میتوانید آن را با تمام فروشگاهها، برخی از گروههای فروشگاهی یا فروشگاههای انتخابی مرتبط کنید.

Last updated