دسترسی ها

Permissions

دسترسی ها

دسترسی های پروفایل

مجوزها قسمت اصلی پروفایلهای پرستاشاپ هستند. دسترسی ها به شما امکان میدهد تا ببینید کارمندان شما چه کارهایی میتوانند یا نمیتوانند در فروشگاه شما انجام دهند.

صفحه مدیریت "دسترسی ها" با استفاده از تب ها ساخته شده است:

 • در سمت راست صفحه ، به تعداد پروفایل ها تب وجود دارد.

 • در سمت چپ باقیمانده صفحه ، پرستاشاپ دسترسیهای پروفایل انتخاب شده را نمایش می دهد. این تب شامل دو جدول در کنار هم است.

وقتی روی هر پروفایل کلیک میکنید (به جز مدیرکل) ، به نظر می رسد که این دو جدول به معیارهای آنها دسترسی دارند:

 • در سمت راست ، دسترسی های مربوط به منو: می توانید تصمیم بگیرید که نمایه با منوها چه کاری می تواند انجام دهد. در واقع ، می توانید از ویرایش محتوای یک صفحه در یک پروفایل جلوگیری کنید ، یا حتی منو را کاملا مخفی کنید.

 • در سمت چپ ، دسترسی های مربوط به ماژول: اگرچه ممکن است به برخی از پروفایل ها اجازه دهید ماژول های موجود را مشاهده کنند ، اما ترجیح می دهید فقط قابل اعتمادترین کارمندان بتوانند برخی از ماژول های اصلی را پیکربندی کنند.

برای هر یک از معیارهای منو ، 5 گزینه دارید:

 • مشاهده. کارمند می تواند اطلاعات را مشاهده کند.

 • افزودن. کارمند می تواند اطلاعات جدیدی اضافه کند.

 • ویرایش. کارمند می تواند اطلاعات را تغییر دهد.

 • حذف. کارمند می تواند اطلاعات را حذف کند.

 • همه. همه گزینه های بالا را برای ردیف فعلی فعال کنید.

در همین حال ، معیارهای ماژول 3 گزینه دارند:

 • مشاهده. کارمند می تواند پیکربندی ماژول را مشاهده کند.

 • پیکربندی. کارمند می تواند ماژول را پیکربندی کند.

 • حذف نصب. کارمند می تواند ماژول را حذف نصب کند.

مجوزهای مدیرکل قابل تغییر نیستند: این پروفایل از همه حقوق هر معیار برخوردار است.

تنظیم دسترسی برای یک پروفایل جدید

برای این مثال، یک پروفایل جدید ایجاد خواهیم کرد، "آی پرستا". ابتدا با پر کردن قسمت "نام"، پروفایل را در صفحه " پروفایل " ایجاد کنید. به محض ذخیره شدن، در لیست پروفایل ها ظاهر می شود.

سپس باید دسترسی ها را به این پروفایل جدید اختصاص دهید. به صفحه " دسترسی " بروید و روی تب پروفایل جدید کلیک کنید: لیست معیارها ظاهر می شود. به طور پیش فرض ، یک پروفایل جدید به هیچ یک از صفحات مدیریت دسترسی ندارد.

بسته به محدودیت ها یا اجازه هایی که می خواهید پروفایل داشته باشد ، دو روش برای پر کردن معیارها وجود دارد:

 • کادرهای تأیید دسترسی ها را یکی یکی کلیک کنید تا حقوق دسترسی کافی برای انجام کار را داشته باشد.

 • همه کادرهای تأیید را علامت بزنید ، سپس دسترسی ها را یکی یکی حذف کنید تا فقط موارد لازم را داشته باشد.

به دو روش می توانید کادرهای تأیید را به صورت دسته ای علامت بزنید:

 • به ازای هر ستون: در بالای هر ستون ، یک چک باکس امکان علامت زدن همزمان همه کادرهای ستون را فراهم می کند. با برداشتن علامت آن ، علامت همه کادرهای علامت زده شده را بر می دارد.

 • در هر ردیف: اگر روی کادر تأیید "همه" برای یک ردیف مشخص کلیک کنید ، تمام کادرهای تأیید این ردیف علامت گذاری می شوند. با برداشتن علامت آن ، علامت همه کادرهای علامت زده شده در حال حاضر را بر می دارد.

سپس می توانید به جای صرف وقت برای بررسی تک تک ردیف های مورد نیاز ، ردیف های انتخاب شده را بردارید.

برای جلوگیری از اشتباه در هنگام پیکربندی دسترسی ها ، پرستاشاپ به طور خودکار تنظیمات شما را هر زمان که تغییر ایجاد می کنید ذخیره می کند. این بدان معناست که شما مجبور نیستید روی هیچ یک از دکمه های "ذخیره" کلیک کنید. پس از اختصاص مشخصات به پروفایل، می توانید به صفحه مدیریت "کارمندان" بازگردید و اختصاص دادن مشخصات جدید را به کارمندانی که به آن نیاز دارند شروع کنید.

Last updated