تنظیم URL فروشگاه

Setting a shop's URL

تنظیم URL فروشگاه

تنظیم URL فروشگاه

هر فروشگاه میتواند آدرس وب خود (URL) - یا حتی چندین آدرس - کاملاً مستقل از فروشگاه اصلی (اولین فروشگاهی که نصب کرده اید) داشته باشد. برای هر فروشگاه باید حداقل یک آدرس وب مشخص کنید.

دو فروشگاه نمی توانند آدرس یکسانی داشته باشند. اگر میخواهید آدرسی را به فروشگاه جدید بدهید که قبلاً توسط فروشگاه دیگری استفاده شده باشد، پرستاشاپ خطایی نشان می دهد.

از طرف دیگر، می توانید به تعداد دلخواه در یک نام دامنه فروشگاه داشته باشید:

 • استفاده از زیرپوشه. به عنوان مثال:

http://www.example.com/men/

http://www.example.com/women/

http://www.example.com/kids/

http://www.example.com/pets/

و غیره.

هیچ زیر دامنه یا زیر پوشهای را خودتان در سرور یا کامپیوتر خود ایجاد نکنید: پرستاشاپ از ایجاد مسیر برای شما در سرور مراقبت می کند. هنگامی که مشتری این مسیر را درخواست می کند ، پرستاشاپ فروشگاه را تشخیص می دهد و فایلها و دادهها را برای فروشگاه صحیح به صورت خودکار ارائه می دهد.

البته یک فروشگاه میتواند نام دامنه خاص خود را نیز داشته باشد.

استفاده از نام دامنه

اگر میخواهید از نام دامنه دیگری برای فروشگاه اضافی خود به جای زیر دامنه / زیرپوشه استفاده کنید، باید دامنه خود را طوری پیکربندی کنید که به پوشه ای که پرستاشاپ در آن قرار دارد اشاره کند. سپس بازنویسی URL توسط خود پرستاشاپ انجام می شود.

متناوباً ، میتوانید نام مستعار برای نام دامنه خود ایجاد کنید که به URL مطلبی که در پرستاشاپ واقع شده است هدایت شود. راه دستیابی به این امر، به کنترل پنل و گزینه هایی که شرکت هاست در اختیار شما قرار می دهد بستگی دارد: "Alias" برای Plesk ، Forward "" برای CPanel ، Aliasdomain "" برای ISPConfig و غیره.

برای افزودن URL به فروشگاه ، فروشگاه را در انتخابگر "درخت چندفروشگاهی" انتخاب کرده و سپس بر روی دکمه "افزودن url جدید" کلیک کنید. پرستاشاپ صفحهای با دو بخش و هشت گزینه باز میکند:

 • تنظیمات URL.

  • فروشگاه. یادآوری فروشگاهی که به آن URL اضافه میکنید. همچنین ممکن است به سادگی به فروشگاه دیگری بروید.

  • آیا این آدرس URL اصلی این فروشگاه است؟ با فعال کردن این، نشان میدهید که می خواهید همه URL های دیگر این فروشگاه به این URL اصلی هدایت شوند (با این کار URL اصلی دیگر تغییر می کند تا یک URL معمولی باشد).

  • وضعیت. هر زمانی می توانید یک URL را غیرفعال و فعال کنید.

 • URL فروشگاه.

  • دامنه. نام دامنه فروشگاه خود. لازم نیست محدود به نام دامنه باشد: در صورت نیاز می توانید یک زیر دامنه را نشان دهید. فقط مطمئن شوید که ‘http://’ یا هر ‘/’ را اضافه نکنید. مثال: www.example.com یا kids.example.com.

  • دامنه SSL. اگر دامنه SSL شما با دامنه اصلی متفاوت است، حتماً آن را مشخص کنید. مثال: www.example.com یا kids.example.com.

  • URL فیزیکی. در اینجا باید مسیر فیزیکی را برای نصب واقعی خود بر روی سرور تنظیم کنید. اگر فروشگاه در ریشه دامنه یا زیر دامنه است، این قسمت را خالی بگذارید. مثال: / یا / kids /.

  • URL مجازی. با استفاده از این گزینه میتوانید فروشگاه را به صورت شفاف در دسترس مشتریان قرار دهید: از طریق قدرت بازنویسی URL ، می توانید بدون نیاز به ایجاد یک پوشه فرعی ، فروشگاه خود را نمایش دهید. البته ، بازنویسی URL باید در پرستاشاپ فعال باشد (یعنی URLهای آشنا، به صفحه "بازدید و سئو" از منوی "پارامترهای فروشگاه" مراجعه کنید). مثال: /shoes/ . توجه داشته باشید که این فقط برای فروشگاه های زیر پوشه کار می کند ، نه برای فروشگاه های زیر دامنه.

  • URL نهایی. تأثیری که تنظیمات URL در بالا روی آدرس وب کامل به فروشگاه می گذارد.

Last updated