شروع کارPrestaShop 1.7

The translation of this page might be incomplete. If you want to help, do not hesitate to visit the contribution page! 👍

شروع کار با پرستاشاپ ۱.۷

این راهنما به منظور راهنمایی شما جهت دانلود و نصب پرستاشاپ ۱.۷ نوشته شده است.

هر مرحله از فرایند با جزئیات و راهنمایی‌هایی بیان می‌شود تا به شما کمک کند از حداکثر ظرفیت‌های پرستاشاپ استفاده کنید. بهتر از قبل از شروع به نصب پرستاشاپ، حداقل یک بار تمام این دستورالعمل را مطالعه بفرمایید.

بخش‌های ارائه شده باید به ترتیب مطالعه شوند: برای مثال بخش «هر آنچه برای شروع نیاز دارید» باید اول از همه مطالعه شود. از هیچ دستورالعملی نباید گذر کرد، چرا که داشتن یک محیط صحیح برای پرستاشاپ نصبی شما، برای سلامتی و رشد آن ضروری است.

Last updated